Κάτοψη Επίπεδο Α

Επίπεδο Α - μέρος 1

Επίπεδο Α - Μέρος 2

Το ΕΠΙΠΕΔΟ Α΄ βρίσκεται σε υπέργεια θέση προς τη νότια και τη μεγάλη του δυτική όψη και φωτίζεται φυσικά μέσω υαλότουβλων, και σε υπόγεια θέση λόγω εδαφικής κλίσης προς την βορινή και ανατολική του πλευρά.

Περιλαμβάνει τέσσερις ανεξάρτητους επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων οι δύο, Υ1 και Υ2, συνδέονται με τα αντίστοιχα καταστήματα Κ1 και Κ2 με εσωτερική κυκλική μεταλλική κλίμακα.

Όλοι οι χώροι του επιπέδου Α΄είναι προσβάσιμοι και σε οχήματα, για πιθανή φορτοεκφόρτωση, μέσω κοινόχρηστης οδού κίνησης οχημάτων, που καταλήγει σε ράμπα, με είσοδο προς τη Λεωφόρο Ν. Πλαστήρα. Η είσοδος της ράμπας ασφαλίζει με αυτόματο ρολό και συναγερμό.

Οι κοινόχρηστοι χώροι της κίνησης των οχημάτων διαθέτουν:

 • δάπεδα απο χειροποίητα μωσαϊκά, με μαρμαροψηφίδες σε σύγχρονη σχεδίαση
 • περιμετρικά, εξωτερικά τοιχεία πάχους 30 εκ. κατασκευασμένα από σκυρόδεμα χαμηλής υδατοπερατότητα Aqua της Lafarge
 • ολοκληρωμένο σύστημα υγρομόνωσης εξωτερικά και εσωτερικά
 • φυσικό φωτισμό μέσω υαλότουβλων
 • τεχνητό φωτισμό, καθώς και φωτισμό ασφαλείας
 • φυσικό και τεχνητό εξαερισμό
 • θερμομόνωση δαπέδου απο οικολογικό κισηρομπετόν
 • πυρανίχνευση
 • αυτόματη πυρόσβεση
 • πυροσβεστικές φωλιές
 • κανάλια και φρεάτια απορροής υδάτων
 • ανεξάρτητους χώρους μετρητών ύδρευσης και Δ.Ε.Η.
 • κεντρική πύλη με τοιχεία από λαξευτή λιθοδομή και αρχιτεκτονικό φωτισμό.